Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Pasaport

Giriş

Kars Emniyet Müdürlüğü

Pasaport Şube Müdürlüğü

 

GENEL BİLGİ

            01/06/2010 tarihi itibarıyla Pasaport Şube Müdürlüğümüzde Umuma Mahsus Pasaport, Hususi Damgalı Pasaport  ve Hizmet Damgalı Pasaport, Sarıkamış ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüklerinde Umuma mahsus Pasaport müracaatları alınmakta, alınan müracaatlar elektronik sistem üzerinden Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı gönderilmekte, düzenlenen pasaportlar PTT kargo aracılığı ile 7 ile 10 gün arasında müracaat sahiplerine ulaştırılmaktadır.

                        Umuma Mahsus Pasaport hamillerinin vize uygulamasını da göz önünde bulundurarak 2 ay önceden müracaat etmeleri, Suudi Arabistan’a seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamillerinin en az (1) yıllık pasaport süresinin bulunması, elektronik pasaportların uzatılma imkânı bulunmadığı için uzun süreli pasaport alınması tavsiye edilmektedir.

PASAPORT SÜRELERİ, DEFTER VE HARÇ BEDELLERİ (2017 YILI)

1-Umuma Mahsus Pasaport (2017  yılı Defter Bedeli:94 TL)

HARÇ BEDELLERİ

      A)    6 AY               Harç bedeli:  120.10 TL

      B)    1 YIL              Harç bedeli:  175.50 TL

      C)    2 YIL              Harç Bedeli: 286.40  TL

      D)    3 YIL              Harç bedeli:  406.70  TL.

      E)     3 Yıldan fazla süreli         :  573.10  TL

 (18 yaşından küçükler için maksimum 5 yıllık pasaport düzenlemektedir.)

     5 Yılık Harç Bedeli 573.10  TL.

2- Hususi Damgalı Pasaport (2017 yılı Defter Bedeli:94 TL)

    6 Ay ile 5 yıl arasında düzenlenmektedir.

 

3-Hizmet Damgalı Pasaport (2017 yılı Defter Bedeli:94 TL)

   6 Ay ile 5 yıl arasında, görev süresi göz önünde bulundurularak Vize rejimi tablosunda yer

   alan ülkelerin talep ettiği süre kadar pasaport düzenlenmektedir. 

 

İMZA SİRKÜLERİ

                   Hususi Damgalı ve Hizmet Damgalı Pasaport talep eden kurumlarca imzaya yetkili makamın hazırlayacağı imza sirküleri doldurularak her yıl ocak ayının ilk iş günü Pasaport Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektir.

UMUMA MAHSUS PASAPORT

                        5682 Sayılı Pasaport kanunun 15.Maddesi gereğince Hususi ve Hizmet Pasaportu hakkı bulunmayan vatandaşlarımıza düzenlenen pasaporttur.

    GEREKLİ BELGELER

     Müracaat sahipleri şahsen başvuracaktır.

1-      Nüfus Cüzdanı Aslı, (Soğuk Mühür tam okunmalı, eşkâl ile kimlikteki fotoğraf uyumlu olmalı, 15 yaşından küçükler için fotoğraf zorunluluğu bulunmamaktadır.)

2-      5x6 cm ebatlarında Biometrik fotoğraf (tüm bireylerden istenmektedir. Son altı ay içinde çekinilmiş, Arka fonu tam beyaz, alından çeneye kadar açık, dudaklar kapalı, renkli gözlük olmamalı)

3-      Pasaport defter ve harç bedeli (tüm bankalara yatırılabilir, dekontlar ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşeli olmalıdır.)

4-      Varsa en son kullanılan pasaport (Süresi dolsa dahi mutlaka getirilecek)

5-      18 yaşından küçükler için Anne ve Baba Çocukla birlikte Nüfus Cüzdanlarının aslı ile birlikte gelerek muvafakat vermeleri gerekmekte, Noterden muvafakatname aslı getirilmesi halinde 15 yaşından büyükler için muvafakat sahiplerinin gelmesi zorunluluğu yoktur. Velayet Vesayet bulunması halinde sadece Çocuk ve Velayet sahibinin gelmesi gerekmektedir. Anne veya Baba yurt dışında bulunuyorsa konsolosluklarda muvafakat verilecek Konsolosluğun faksından Emniyet Müdürlüğünün faksına gönderilmelidir.)

6-      Parmak izi belgesi (işlemler Müdürlüğümüzde yapılmaktadır.)

 

​HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

 (Hususi Damgalı Pasaport Formunuİndirmek İçin Tıklayınız....!)

          5682 Sayılı Pasaport kanunun 14/A Maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir

         

            2-İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport                    

               verilir.

  3-Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi   

   pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat

   edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi

   mümkündür.

   4-Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin   

    olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi   

    devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi   

    yanlarında    yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel,   

    zihinsel veya ruhsal engellerinden  en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç  

    durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile

    belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir

 

GEREKLİ BELGELER

Müracaat sahipleri şahsen başvuruda bulunacaktır.

1- Nüfus Cüzdanı Aslı, (Soğuk Mühür tam okunmalı, eşkâl ile kimlikteki fotoğraf uyumlu olmalı, 15 yaşından küçükler için fotoğraf zorunluluğu bulunmamaktadır.)

2-5x6 Biometrik fotoğraf (tüm bireylerden istenmektedir. Son altı ay içinde çekinilmiş, Arka fonu tam beyaz, alından çeneye kadar açık, dudaklar kapalı, renkli gözlük olmamalı)

3- Pasaport defter bedeli (tüm bankalara yatırılabilir, dekontlar ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşeli olmalıdır

4-Varsa en son kullanılan pasaport (Süresi dolsa dahi mutlaka getirilecek)

5- 18 yaşından küçükler için Anne ve Baba Çocukla birlikte Nüfus Cüzdanlarının aslı ile birlikte gelerek muvafakat vermeleri gerekmekte, Noterden muvafakatname aslı getirilmesi halinde 15 yaşından büyükler için muvafakat sahiplerinin gelmesi zorunluluğu yoktur. Velayet Vesayet bulunması halinde sadece Çocuk ve Velayet sahibinin gelmesi gerekmektedir. Anne veya Baba yurt dışında bulunuyorsa konsolosluklarda muvafakat verilecek Konsolosluğun faksından Emniyet Müdürlüğünün faksına gönderilmelidir.)

6-Parmak izi belgesi (işlemler Müdürlüğümüzde yapılmaktadır)

          7-Kars Emniyet Müdürlüğüne hitaben hazırlanmış Kurumdan alınan Hususi damgalı                   

             pasaport talep formu 

 

8-Kanun kapsamında bulunan emekliler için kurumdan alınan emekliliğe esas kadro   

  derecesini, emekliliğe esas eğitim durumunu gösterir T.C. kimlik numarası yazılı

   talep yazısı

 

HİZMET DAMGALI PASAPORT

(Hizmet Damgalı Pasaport Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.....!)

   5682 Sayılı Kanunun 14/B maddesine istinaden kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.

  Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir

  Hizmet Damgalı Pasaportların gidilecek ülkenin vize rejimine tabi olması halinde en erken (25) gün, vize uygulaması bulunmaması halinde (15) gün önceden başvuruları kabul edilebilmektedir.

 

        GEREKLİ BELGELER

Müracaat sahipleri şahsen başvuruda bulunacaktır.

1- Nüfus Cüzdanı Aslı, (Soğuk Mühür tam okunmalı, eşkal ile kimlikteki fotoğraf uyumlu olmalı, 15 yaşından küçükler için fotoğraf zorunluluğu bulunmamaktadır.)

2-5x6 Biometrik fotoğraf (tüm bireylerden istenmektedir. Son altı ay içinde çekinilmiş, Arka fonu tam beyaz, alından çeneye kadar açık, dudaklar kapalı, renkli gözlük olmamalı)

3- Pasaport defter bedeli (tüm bankalara yatırılabilir, dekontlar ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşeli olmalıdır)

4-Varsa en son kullanılan pasaport (Süresi dolsa dahi mutlaka getirilecek)

5-18 yaşından küçükler için Anne ve Baba Çocukla birlikte Nüfus Cüzdanlarının aslı ile birlikte gelerek muvafakat vermeleri gerekmekte, Noterden muvafakatname aslı getirilmesi halinde 15 yaşından büyükler için muvafakat sahiplerinin gelmesi zorunluluğu yoktur. Velayet Vesayet bulunması halinde sadece Çocuk ve Velayet sahibinin gelmesi gerekmektedir. Anne veya Baba yurt dışında bulunuyorsa konsolosluklarda muvafakat verilecek Konsolosluğun faksından Emniyet Müdürlüğünün faksına gönderilmelidir.)

6-Parmak izi belgesi (işlemler Müdürlüğümüzde yapılmaktadır)

7-Kars Emniyet Müdürlüğüne hitaben hazırlanmış Kurumdan alınan Hizmet damgalı pasaport talep formu


​​​​
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ