Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Bilgilerinize

Giriş

İnsan Hakları

İnsanca Yaşama Hakkı

İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığınızı koruma ve geliştirme hakkına sahipsiniz. Size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz; insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamazsınız.( Anayasa:  Md. 17)

Hürriyet

Kişi hürriyeti ve güvenliğine sahipsiniz. Bu hürriyet ve güvenliğiniz şekil ve şartları kanunlarla belirlenen tutuklama, göz altına alma, ıslah evine gönderme ve resmi müessesede gözlem altına alınma hallerinin dışında hiç bir kişi veya kurum tarafından ihlal edilemez, kesintiye uğratılamaz. Yasa tarafından belirtilmeyen gerekçelere ve usullere dayanılarak, keyfi işlemlerle özgürlüğünüz kısıtlanamaz. Bu en tabii hakkınız, bunu sağlamak da en önemli görevimizdir. (Anayasa: Md.19)

Tutuklanma

Kanunlarla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tutuklanmanız durumunda ; tutuklanma sebebinin ve hakkınızdaki iddiaların en kısa zamanda tarafınıza bildirilmesi , haklarınızın neler olduğunun anlatılması ve tutuklandığınızın yakınlarınıza bildirilmesi zorunludur. Yakalanmanız veya tutuklanmanız durumunda en kısa sürede(ki bu süre kanunlarla belirtilmiştir; gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 24 saati geçemez) hakim önüne çıkarılmanız, tutuklanmanız veya yakalanmanızda kanuna uygun olmayan bir unsurun varlığında hemen serbest bırakılmanızı sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahipsiniz.(Anayasa: Md. 19, CMK m. 91)

Özel Hayatın Gizliliği

Özel hayatınıza ve aile hayatınıza saygı gösterilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Özel hayatınızın ve aile hayatınızın ve aile hayatınızın gizliliğine dokunulamaz. Kanunlarla belirlenen esaslar doğrultusunda verilen arama kararları bu konuda bir istisnadır.(Anayasa: Md. 20)

Konut Dokunulmazlığı

Konut dokunulmazlığı en tabii hakkınızdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan Güvenlik Güçleri dışında hiç kimse konutunuza giremez, arama yapamaz ve buralardaki eşyanıza el koyamaz.(Anayasa: Md: 21, CMK m. 116 vd.))

Avukat İsteme Hakkı

Herhangi bir suçlamayla yakalanmanız veya göz altına alınmanız durumunda; soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkına sahipsiniz. Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat bulundurabilirsiniz. Hangi makam veya kişi tarafından yapılırsa yapılsın, soruşturma ve kovuşturmanın her safhasında avukatınızın sizinle görüşmesi, ifade alma ve sorgu müddetince yanınızda bulunup, hukuki yardımda bulunması engellenemez veya kısıtlanamaz. Avukat seçebilecek durumda olmamanız halinde ise baro tarafından görevlendirilecek bir avukatın hukuki yardımından ücretsiz faydalanabilirsiniz.(CMK Md. 149)

Delil Toplama Hakkı

İfadenizin alınması veya sorgunuz sırasında şüpheden kurtulmak gayesiyle somut delillerin toplanmasını talep edebileceğinizin ve aleyhinize olan şüpheleri ortadan kaldıracak ve lehinize olan delilleri ileri sürme hakkınızın olduğunun da hatırlatılması zorunludur.(CMK Md. 147/1-f)

Geçersiz İfade

Alınan ifadeniz sonucu alınan beyanınızın özgür iradenize dayanması zorunludur. Bunu engellemek maksadıyla, iradenizi baskı altına alarak, kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi özgür iradeyi bozan bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. Kanuna aykırı bir yarar vaad edilemez. Bu tür yasak yöntemlerle elde edilen ifadeleriniz rızanız olsa dahi delil olarak değerlendirilemez. Avukatınız bulunmadan kolluk güçlerince alınan ifadeler, hakim ya da mahkeme huzurunda tarafınızca doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.(CMK Md. 148)

Susma Hakkı

İfade alma ve hakim tarafından sorguya çekilmede; ne ile suçlandığınızın açıkça belirtilmesi, isnat edilen suçlamayla ilgili olarak açıklamada bulunmamanızın (yani susmanızın) kanuni haklarınızdan olduğunun hatırlatılması da zorunludur.(CMK Md. 147)

Ödevlerimiz

"Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder" (Anayasa: Md. 12/2)

 

Sevgili Çocuklar !

 • Tanımadığın kişilerden para ve hediye alma
 • Yabancı kişilerle herhangi bir yere gitme
 • Yardım talebinde bulunan yabancılara yardımcı olurken dikkatli ol
 • Evde yalnız kaldığında tanımadığın kimseye kapıyı açma
 • Issız parklar, yollar ve yerlerden uzak dur!
 • Telefonda yabancı kimseye bilgi verme
 • Toplu olarak oynayan çocuklardan ayrılma ve tek başına oynama
 • Takip edildiğini hissettiğinde, büyüklerden yardım iste ve bu durumlarda ıssız yerlere değil, kalabalığa doğru git
 • Tehlikede olduğunda bağır, kaç ve kendini müdafaa et!
 • Sana zarar vermek isteyen kişilere iyi bakıp onları teşhis et ve araçlarının plakasını al
 • Kendine ve arkadaşlarına birşey yapıldığında derhal ailene ve polise haber ver!

·         OTO HIRSIZLARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

·          

·              Oto Hırsızlık konularında Asayiş Şube Müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz.. Tel: 0 (474) 212 47 00

·              Otonuzu park edecek kapalı garajınız yoksa, mümkünse dairenizden görülebilecek, iyi aydınlatılmış yerleri seçiniz.

·              Otonuzdan indikten sonra kapı ve pencereleri kontrol ediniz.

·              Otonuzu kısa sürelide olsa, park ettiğinizde, kontak anahtarını yanınıza almayı alışkanlık haline getiriniz. 

·              Değerli eşyalarınızı, ruhsat, ehliyet ve yedek anahtarınızı otonun içinde bulundurmayınız. 

·              Oto Pazarlarından, oto galerilerinden veya şahıslardan motorlu araç satın alırken, aracın ruhsat sahibi ile yüz yüze görüşün.

·              Ruhsat üzerine yazılı olan bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz.

·              Oto satın alırken yedek anahtarlarını almayı unutmayınız veya oto kilidini değiştiriniz. 

·              Satın alacağınız aracın, şasi numarasını yazılı olduğu kısımları kontrol ediniz. 

·              Herhangi bir tahrifat bulunduğu kanaati hasıl olduğunda aracı almaktan vazgeçiniz ve durumu Polise bildiriniz. 

·              Otonuza mümkünse kaliteli elektronik alarm sistemi kullanınız veya gizli kontak yaptırınız.

·              Otonuzu alır almaz özel kasko sigortası yaptırınız.

·              Arabanızı hırsızlığa karşı sigorta ettiriniz. 

·              

·         OTONUZ ÇALINDIĞINDA NE YAPMALISINIZ?

·        

·              Otonuz çalındığı zaman polis merkezine müracaat ediniz veya "155 POLİS İMDAT"ı arayınız.

·              Trafik Tescil Belgenizi ( Ruhsat ) yanınıza alarak Polise gidin. Polis bölgesinde çalınan otolar oto sahibinin müracaatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Çalıntı Oto Projesine kaydedilmektedir.

·             Bu Sayede çalınan bir oto kayıt girilir girilmez Türkiye genelinde aranmaktadır. MOBESE kameralarından çalınan otoların plakaları tespit edilmektedir.

·          

DOLANDIRICILIK​

 

 • Dolandırıcıların sermayesi dilidir. Kimsenin sizin saflığınızdan istifade ederek para ve eşyalarınızı almasına, senetler imzalatmasına müsaade etmeyiniz. Unutmayınız ki hiç kimse sizden daha akıllı değildir.
 • Alışverişlerinizde tanımadığınız kişilerden almış olduğunuz çeklerin çalıntı olabileceğini göz önünde bulundurarak ilgili bankaya sorunuz.
 • Falcılara itibar etmeyiniz.
 • Bankadan emekli maaşı veya ikramiyenizi alıp giderken önünüze geçerek bankada görevli olduğunu ve yanlış ödeme yapıldığını söyleyerek paranın eksik kalan kısmının ödenmesi için bankaya davet edip paranızı alan ve sizi pul almaya gönderen şahıslara inanmayınız.
 • Kendilerini gümrük muhafaza memuru olarak tanıtıp, gümrükten ucuz fiyatla mal alacağını vaat edip paranızı alanlara; kendilerini doktor ya da hastanede görevli olarak tanıtıp, sizi ücretsiz tedavi ettireceğini söyleyip para isteyenlere inanmayınız.
 • Kredi kartınızın şifresini her ne sebeple olursa olsun kimseye söylemeyiniz.
 • Hastanede röntgen çekimi öncesi sizi başka bir odaya alıp, bileziklerinizi ve takılarınızı çıkarmanızı isteyen röntgen memuru görünümündeki kimselere inanmayınız.
 • İkametinize gelen kamu görevlisi olduklarını beyan eden kişilerden kimlik sorunuz ve komşunuzdan ilgili birimi arayarak konuyu teyit ediniz.

·    Sizi tanıdığını söyleyen ancak sizin tanımadığınız şahıslara kesinlikle para veya değerli eşya vermeyiniz.

 

·   Kendisini makam ya da unvan sahibi olarak tanıtan kişiden mutlaka kimlik sorunuz.

YAŞLILAR İÇİN GÜVENLİK

 • Yaşlı bir insan olmanız ve yılların yıpratıcı izlerini üzerinizde taşıdığınızdan dolayı kolay bir hedef olarak değerlendirilmeniz ve olabileceği düşünülen birikimlerinizin alınabilmesi amacıyla bir cürümün kurbanı olma konumunda kalabilirsiniz.
 • Ayrıca şunu da aklınızdan çıkarmamalısınız ki dolandırıcılar iyi niyetlileri, hırsızlarsa güçsüzleri beklerler.
 • Dikkat Soygun!
 • Tanımadan kapıyı, kapı zincirini yada kapı sürgüsünü açmayınız.
 • Zilinizi çalan kişileri kapı deliğinden dikkatlice gözetleyiniz.
 • Şayet karşınızdaki şahsı tanımıyorsanız, mutlaka alınız. Böylece kapının açılmasına izin vermeden karşılıklı olarak (yüz yüze) görüşebilirsiniz.
 • Telefon her zaman erişebileceğiniz uzaklıkta olmalıdır. Telefon, geceleri yatağınızın yanında bulunmalıdır. Hafızasına da polis, jandarma veya itfaiye telefonlarını kaydediniz.
 • Böylece hırsızlık esnasında acele olarak Polise ya da Jandarmaya haber verme durumunuz doğar. Tabii ki bu, akrabalarınız, doktorunuz ya da komşularınız da olabilir.
 • Evinize girer girmez kapıyı kapatınız ve kilitleyiniz.

 

                                                                    Dolandırıcılara Dikkat Edin !

 

 • Evinize gelen resmi görevlilerin resmiyetini göz önüne almadan kimliklerini ibraz etmelerini isteyiniz.
 • Dolandırıcılar, çok nadir de olsa güveninizi kazanmak amacıyla şık bir üniforma giyip yetkili ve görevli olduklarını ima edebilirler. Her ne suretle olursa olsun mutlaka kimliklerini göstermelerini talep edin. Kuşkunuzun geçmemesi durumunda şahsın verdiği bilgileri telefonla kontrol ediniz.
 • Eğer yabancı birisini (örneğin tamirci) evinize alıyorsanız, onu odanın içerisinde yalnız bırakmamaya çalışınız.
 • Şayet yalnızsanız, komşularınızın akrabalarınızın veya tanıdıklarınızın yanınıza gelmesini sağlayınız.
 • Elinizde banka hesap cüzdanı varsa kaldırınız. Hesabınıza ödeme yapılacağını söyleseler bile şifrenizi kimseye söylemeyiniz.
 • Birisine acil yardım gerekiyorsa, 155 polis imdadı arayınız. Kimseyi anında eve almayınız. İmzalarınızı gerektiği zamanlarda atınız.
 • Zaman süreci dar olan bir vakitte imza atmayınız.
 • Eğer komşularınız evlerinde bulunmadıklarında sizden kendileri için gelen bir postanın alınması için ricada bulunmuşlarsa, postaları veya mektupları teslim alınız.

 

 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ