Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Akyaka İlçesi

Giriş

  ​​

 
 
 

   

     Kızılçakçak adı ile bilinen ilçemiz 1534 yılında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından feth edilerek Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.1877-1878 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında çıkan halk arasında 93 Harbi adı ile bilinen savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan ilçemiz bu savaş sonrasında Çarlık Rusyası işgali altında kalmıştır.1914 yılında çıkan 1.Dünya Savaşı sonlarına doğru 1917 yılında Çarlık Rusyasında vuku bulan Bolşevik ihtilali sonrasında rejim değiştiren Rusya S.S.C.B. adını alarak topraklarımızdan çekilmiştir.

  

1917 yılından sonra Ermeni işgali altında kalan topraklarımız, 3 Kasım 1920 tarihinde Kazım Kara Bekir Paşa komutasındaki Türk orduları tarafından kurtarılarak tekrar Türk topraklarına katılmıştır. 1922 ve 1926 yılları arasında ilçe teşkilatı olan Akyaka 1926 yılında Arpaçay ilçesine bağlanmak sureti ile Bucak idari birimine dönüştürülmüştür.1961 yılında Ülkemiz genelinde yapılan isim değişikliği sırasında ilçemiz Kızılçakçak ismini değiştirerek bugünkü ismi olan Akyaka adını almıştır.4 Haziran 1972 yılına kadar muhtarlıkla idare edilen Akyaka Bucağı yapılan ara seçimler ile belediye teşkilatına kavuşmuştur.
 
19.06.1987 tarihinde kabul edilen 3392 sayılı 103 yeni ilçe kurulması ile ilgili kanun kapsamına alınarak 29 Temmuz 1988 gün ve 3392 sayılı kanun gereğince mülki taksimat yapılarak Akyaka İlçesi olarak idare yapısına kavuşmuştur.

 

COĞRAFİ YAPI : İlçemizin Doğusunda Ermenistan Cumhuriyeti,Batısında ve Güneyinde Kars İl merkezi ve Kuzeyinde Arpaçay İlçesi olup, 550 km2 topraklar üzerine kurulu bulunmaktadır. İlçemizin Ermenistan Cumhuriyeti ile 52 km. sınırı olup ilçe merkezinin ,Türkiye Cumhuriyetinin Ermenistan Cumhuriyeti ile bağlantısının olduğu Doğu Kapı sınır kapısı ile mesafesi 13 km.dir.

 

İlçemizin rakımı 1477m. olmakla ülkemizin orta kısımlarında bulunan İç Anadolu,Güney Karadeniz veya İç Ege Bölgelerinin coğrafi yapısına sahiptir. Bu özelliği ile geniş düzlükler ve boz kırlara sahiptir. Kaynağını Sarıkamış ilçesinden alan Kars Çayı ve kaynağını ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Terelik mevkiinden alan Karahan Çayı ilçemizden geçerek Akyaka'nın doğusunda Ermenistan Cumhuriyeti sınırında bulunan Arpaçay Barajına dökülmektedirler. Her iki çayda ilçemizde sulama amaçlı olarak kullanılmaktadırlar.

İklim ve Hava Şartları ; Yöremizde her ne kadar sert Karasal iklimin hakim olduğu düşünülmekteyse de yapılan barajlar sayesinde yer yer Kara Deniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Yöremiz ve çevresinde yapılan çalışmalar sayesinde Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği sert kış mevsimleri tarihe karışmıştır. Yöremiz Karasal İklimin tipik özellikleri olan kışları soğuk yazları sıcak ve kurak olan nitelikleri taşımaktaysa da Ermenistan sınırlarımızda bulunan Arpaçay Barajı civarlarında bulunan köylerimizde yer yer Karadeniz ikliminin karakteristik özelliklerinden olan bol yağışlı ve nemli hava hüküm sürmektedir. 19.06.1987 tarihinde kabul edilen 3392 sayılı 103 yeni ilçe kurulması ile ilgili kanun kapsamına alınarak 29 Temmuz 1988 gün ve 3392 sayılı kanun gereğince mülki taksimat yapılarak Akyaka İlçesi olarak idare yapısına kavuşmuştur.

 
EKONOMİ : İlçemizin ekonomik durumu Doğu Anadolu Bölgesinin karakteristik özelliği olan tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu sektörlerle ilçe nüfusunun yaklaşık% 90'ı geçimlerini temin etmektedir. Nüfusun geriye kalan % 10'luk kısmı ise küçük çaplı imalat sektörü ve ticari işletmelerle geçimlerini temin etmektedir.

 

 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ